MMR: Nezajištění personálních kapacit ze strany Městského úřadu Černošice způsobilo problémy stavebníkům

5. 4. 2018

Úřad územního plánování v Černošicích nevydává stavebníkům závazná stanoviska. Místo snahy dodržet zákonné lhůty lidem sděluje, že stanovisko vydá za padesát týdnů. Hájí se tím, že nemá dostatek pracovníků. Na nové úředníky však peníze od státu inkasoval a na jejich nábor měl skoro půl roku. Novela stavebního zákona je platná od 31. 7. 2017, v účinnosti od 1. 1. 2018. Jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností měly tedy pět měsíců na to, aby se připravily na vydávání závazných stanovisek. Přitom na neutěšenou situaci v personálním obsazení úřadů územního plánování upozorňuje ministerstvo již od roku 2007, kdy nabyl účinnosti nový stavební zákon. V případě Černošic však i přesto zůstal úřad personálně poddimenzován. Ze 137 žádostí o vydání stanoviska obdržených za měsíc leden nevyřídil ani jednu. Přitom například v Benešově vyřídili všech 136 obdržených žádostí.

Kontakt pro média

 Veronika Vároši

Veronika Vároši

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena