Bartoš: Na pomoc městům a obcím po živelních pohromách dáme 700 mil. Kč

Bartoš: Na pomoc městům a obcím po živelních pohromách dáme 700 mil. Kč

16. 11. 2022

Obce a kraje mohou žádat o finance v právě vyhlášené výzvě v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách, pro kterou Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 700 mil. Kč. Výzva se týká žadatelů, jejichž majetek v roce 2021 zasáhl živel, a na jejich území přitom nebyly vyhlášeny krizové stavy. Žádosti lze podávat do 13. ledna 2023.

Bartoš: Na pomoc městům a obcím po živelních pohromách dáme 700 mil. Kč

Kontakt pro média

 Veronika Hešíková M.A.

Veronika Hešíková M.A.

Tisková mluvčí
Telefonní číslo +420 705 894 932

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena