Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora rozvoje regionů 2022 > Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena