Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora rozvoje regionů 2022

Podpora rozvoje regionů 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena