Výzva č. 3 - otevřená

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dne 23. 6. 2023 výzvu č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021, a to pro dotační titul č. 1. Tento dotační titul je ve vztahu ke škodám vzniklým v roce 2021 určen pro řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž byly vyhlášeny krizové stavy, a nově také k odstranění škod vzniklých při odklízení důsledků živelní pohromy (tzv. sekundární škody) v těchto územích.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena