Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Archiv > Podpora rozvoje regionů v roce 2011

Podpora rozvoje regionů v roce 2011

Program Podpora rozvoje regionů z národních zdrojů zahrnuje v roce 2011 následující podprogramy: Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů; Podpora obnovy a rozvoje venkova.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena