Archiv

Zde naleznete starší regionální programy podpory Ministerstva pro místní rozvoj

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2018 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018 Podpora pro odstraňování bariér v budovách 2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2016 Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2016 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2014 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 Podpora rozvoje regionů v roce 2014 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2015 Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2015 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 Podpora rozvoje a obnovy venkova 2013 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2013 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2012 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů Závěrečné vyhodnocení akce Podpora obnovy a rozvoje venkova 2012 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011 Podpora rozvoje regionů v roce 2011 Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2011 Podpora regionálního rozvoje v roce 2010 Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2010 Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2009 Podpora regionálního rozvoje v roce 2009 Podpora regionálního rozvoje v roce 2008 Podpora regionálního rozvoje v roce 2007 Podpora regionálního rozvoje v roce 2006 Povodně 2006 Podpora regionálního rozvoje v roce 2005 Podpora regionálního rozvoje v roce 2004 Poskytování státní pomoci po živelní nebo jiné pohromě Závěrečné vyhodnocení akce

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena