Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Archiv > Podpora regionálního rozvoje v roce 2008

Podpora regionálního rozvoje v roce 2008

Program Podpora obnovy venkova předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na realizaci schválených akcí. Přípustní příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze třech jednotlivých dotačních titulů zvlášť, obecně se však jedná o obce či registrované svazky obcí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena