Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Archiv > Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2012

Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2009, č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004, č. 706 k Návrhu vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Rozhodnutím ministra č. 199 ze dne 23. listopadu 2011 byly schváleny Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2012 a Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena