Národní dotace > Cestovní ruch > Státní program podpory cestovního ruchu

Státní program podpory cestovního ruchu

V roce 2004 na základě usnesení vlády č. 110 ze dne 4. února 2004 bylo schváleno pokračování realizace programu i včetně zaměření jednotlivých podprogramů v letech 2004 - 2007.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena