Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2024) > Rok 2023 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Rok 2023 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Cílem podprogramu je podpora nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena