Rok 2021 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Cílem podprogramu je zvýšení povědomí o nabídce aktivit cestovního ruchu v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinaci.
 

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena