Ministerstvo > Veřejné dražby > Veřejné dražby > Pro nové zájemce o dražební činnost > Zvláštní podmínky a oprávnění k provádění dražební činnosti

Zvláštní podmínky a oprávnění k provádění dražební činnosti

Dražební činnost je podle živnostenského zákona v případě provádění dobrovolných dražeb movitých věcí zařazena mezi živnosti vázané, provádění veřejných dražeb dobrovolných a nedobrovolných je pak živnost koncesovaná. Zákon o veřejných dražbách pak stanoví, kdo může být dražebníkem a jaké podmínky musí splnit.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena