Ministerstvo > Veřejné dražby > Veřejné dražby

Veřejné dražby

Na tomto místě budete pravidelně nacházet aktuální informace Oddělení veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj a stanoviska k některým, z pohledu prováděných kontrol, problematickým ustanovením zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky č. 18/2014 Sb, o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. Jedná se zejména o ta ustanovení, která bývají (na základě provedených kontrol) nejčastěji porušována. Naší snahou je pomoci Vám, dražebníkům, aby dražby proběhly v souladu se zákonem a byla tím minimalizována možnost podání žaloby na neplatnost dražby.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena