Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Výklad § 31 Výkon státního požárního dozoru

Výklad § 31 Výkon státního požárního dozoru

Výklad § 31 Výkon státního požárního dozoru zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně z pohledu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena