Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Pracovní pomůcka k § 2 odst. 7 stavebního zákona

Pracovní pomůcka k § 2 odst. 7 stavebního zákona

Zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, došlo ke změně § 2, k doplnění nového odstavce 7. Nová úprava se týká zastavěné plochy pozemku. Metodická pomůcka názorně vysvětluje tento pojem.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena