Ministerstvo > Stavební právo > Publikace a odborné texty > Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR

Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování díla Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR002. Hlavní částí je soubor map, které analyzují vývoj sídlení struktury v České republice od 90. let 20. století. Zabývají se růstem zástavby ve vazbě na změny obyvatelstva, změnami v pracovních centrech a vybavenosti, určují typologii obcí. Při tvorbě map byly jako podklad využity strategické dokumenty, zahraniční literatura i historické zdroje, satelitní snímky CORINE Land Cover, Landsat, data ze sčítání lidí, bytů a domů, registr budov či vybrané jevy z územně analytických podkladů. Jednotlivé mapy jsou komentovány a z analýz jsou učiněny závěry.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena