Informování a vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj o průběžném vývoji legislativy a jeho dopadech v oblasti územního plánování a stavebního řízení včetně související digitalizace pravidelně informuje zástupce centrálních úřadů, krajů i obcí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena