Akční plán SRR

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019–2020 (dále „Akční plán“) je krátkodobým realizačním plánem Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (dále „SRR“), základního strategického dokumentu státu v oblasti regionální politiky. SRR ČR určuje zaměření a cíle regionální rozvoje, zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj státu a jeho jednotlivých regionů, a stanoví základní podmínky pro naplňování těchto cílů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena