Ministerstvo > Cestovní ruch > Archiv > Národní systém kvality služeb cestovního ruchu (NSKS)

Národní systém kvality služeb cestovního ruchu (NSKS)

V rámci Integrovaného operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR od roku 2010 realizuje projekt s názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR. Jeho výstupem je Český systém kvality služeb.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena