Ministerstvo > Cestovní ruch > Archiv > Koncepce a strategie > Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020

Dne 27. března 2013 usnesením č. 220 vláda schválila novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 (dále jen Koncepce). Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období 2014 – 2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena