Vybrané údaje o bydlení

Vybrané údaje o bydlení obsahují mimo jiné komentář k bytové výstavbě za příslušný rok, základní charakteristiky bytového fondu (údaje ze sčítání lidu, domů a bytů, dlouhodobé časové řady), informace o výdajích za bydlení a nájemné, údaje o hypotečních úvěrech, stavebním spoření, apod. Rubrika obsahuje archivní složky s údaji za předchozí období.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena