Ministerstvo > Bytová politika > Publikace a analýzy > Publikace z oblasti bytové politiky

Publikace z oblasti bytové politiky

Poskytované publikace se týkají zejména vybraných údajů o bydlení, jejich zkrácené verze a některých dotací a programů MMR v oblasti bydlení.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena