Ministerstvo > Bytová politika > Hodnotové mapy nájemného

Hodnotové mapy nájemného 2019

Za účelem dokončení hodnotových map nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení“ (gesce MMR a MPSV) v součásti tzv. „15 plánovaných opatření pro boj s chudobou a sociálním vyloučením,“ představuje MMR vytvořený model hodnotových map nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení pro všechna území obcí s pověřeným úřadem v České republice, včetně návrhu postupu při jeho každoroční aktualizaci.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena