Evropská unie > Národní plán obnovy > Aktuální výzvy NPO > 2. výzva – Implementace zákona o podpoře bydlení (2.10)

2. výzva – Implementace zákona o podpoře bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, vlastník komponenty 2.10 Národního plánu obnovy vyhlašuje 2. výzvu – Implementace zákona o podpoře bydlení. Výzva je určena pro jednoho žadatele - Ministersvo pro místní rozvoj ČR. 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena