Podprogram Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 8. listopadu 2022 vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena