Národní dotace > Podpora bydlení > Program Podpora bydlení pro rok 2023

Program Podpora bydlení pro rok 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena