Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Program Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou 2018 > Podprogram Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Podprogram Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Cílem podprogramu je podpořit rozvoj nájemního bydlení v území dotčeném působením velkého investora s rychle rostoucí nabídkou pracovních příležitostí. Zvýšení počtu nájemních bytů určených pro trvalé bydlení přispěje ke zlepšení životních podmínek v obcích, které se bez potřebné infrastruktury potýkají s nadměrným přílivem pracovní síly. Disponibilní nájemní byty umožní i nárůst trvale bydlících obyvatel s dopadem na rozpočty místních samospráv, kterým se tak rozšíří možnosti ke zvyšování bezpečnosti, ke zlepšování životního prostředí a k dalšímu rozšiřování potřebných služeb pro své občany.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena