Podprogram Podporované byty

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena