Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Program Podpora bydlení pro rok 2019

Program Podpora bydlení pro rok 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 5. listopadu 2018 vyhlásilo výzvy předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů a dále pak s účinností ke dni 7. listopadu 2018 do programu Podpora bydlení, podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena