Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2023 > Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena