Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - dotační titul č. 2

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - dotační titul č. 2

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje ke dni 16. listopadu 2022 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 pro dotační titul  č. 2.

Cílem podprogramu je přispět k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou prostřednictvím dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený, podpořit obnovu základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků, odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu územní veřejné správy (státní správy a samosprávy) a poskytování veřejných služeb, které mohou vést i ke vzniku nebo prohlubování regionálních disparit.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena