Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2023 - dotační titul č. 2

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2023 - dotační titul č. 2

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje ke dni 8. ledna 2024 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2023 pro dotační titul  č. 2 (řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž nebyly vyhlášeny krizové stavy).
Příjem žádostí je zahájen 1. února 2024.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena