Národní dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace > Dotace pro nestátní neziskové organizace 2020 - 1. výzva

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2020 - 1. výzva

V souladu s usnesením vlády ze dne 9. září 2019 č. 639 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“) pro rok 2020 a usnesením vlády č. 92 z roku 2010, ve znění usnesení vlády 479 z roku 2013 a usnesení vlády č. 657 z roku 2014, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správyvyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o dotace v následujících oblastech podpory pro rok 2020:

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena