Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2024) > Rok 2019 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Rok 2019 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena