Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2024) > Rok 2017 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu > Průběžná zpráva o realizaci akce / Závěrečné vyhodnocení akce / Zpráva o udržitelnosti akce

Průběžná zpráva o realizaci akce / Závěrečné vyhodnocení akce / Zpráva o udržitelnosti akce

Příjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce (1/2018) a Závěrečné vyhodnocení akce (v termínu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Bližší informace uvedeny v dokumentu Metodický pokyn 2017 - Průběžná zpráva a Závěrečné vyhodnocení akce.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena