Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu (2010 - 2016) > Rok 2016 - Podprogram Cestování dostupné všem

Rok 2016 - Podprogram Cestování dostupné všem

Rozhodnutím ministryně č. 51/2016 ze dne 27. května 2016 byly schváleny akce navržené k poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena