Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu (2010 - 2016) > Rok 2011 - Podprogram Cestování dostupné všem

Rok 2011 - Podprogram Cestování dostupné všem

Cílem vyhlášeného podprogramu bylo podpořit formou dotace podnikatelské subjekty v tvorbě nových produktů CR se zaměřením na specifické cílové skupiny. Podporovanými aktivitami byly rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty dále pak zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu a aktivity zajišťující lepší orientaci po atraktivitách CR pro handicapované.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena