Průběžná zpráva o realizaci akce

Zprávu včetně požadovaných příloh mají povinnost předložit příjemci dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2011, podprogramu Cestování dostupné všem. Příjemci dotace s termínem ukončení realizace akce do 31.1.2012 mohou sloučit průběžnou zprávu o realizaci akce a Závěrečné vyhodnocení akce a předkládají pouze Závěrečné vyhodnocení akce.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena