Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Stanovisko k provádění dražeb vozidel podle zákona o pozemních komunikacích

Stanovisko k provádění dražeb vozidel podle zákona o pozemních komunikacích

V rámci metodické pomoci, kterou oddělení veřejných dražeb poskytuje územním samosprávným celkům, jsme v poslední době opakovaně narazili na otázku realizace veřejných dražeb motorových vozidel podle § 19b a § 19d zákona o pozemních komunikacích. K dané problematice zaujímáme následující stanovisko.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena