Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Stanovisko k možnostem dražebníka ověřit pravost bankovní záruky

Stanovisko k možnostem dražebníka ověřit pravost bankovní záruky

Oddělení veřejných dražeb bylo požádáno o vyjádření, jakým způsobem má dražebník postupovat v případě, kdy si není jist pravostí jemu předložené bankovní záruky, a banka ji s ohledem na institut bankovního tajemství odmítá potvrdit. V takovém případě si dražebník prakticky nemůže dovolit dražební jistotu ve formě bankovní záruky odmítnout, neboť pokud by se jeho domněnka, že bankovní záruka není platná (na základě čehož by logicky odmítl zapsat zájemce o účast v dražbě jako účastníka dražby), ukázala jako mylná, porušil by svým konáním § 23 odst. 5 zákona o veřejných dražbách, který stanoví, že „každému, kdo se dostaví k zapsání do dražby před jejím zahájením a prokáže, že splňuje podmínky stát se účastníkem dražby, musí být umožněno dražit.“ Jako gestor zákona o veřejných dražbách jsme se proto obrátili na Českou národní banku jako na ústřední banku České republiky a orgán vykonávající dohled nad finančním trhem s žádostí o doporučující stanovisko.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena