Ministerstvo > Veřejné dražby > Z dražební praxe > Existence alternativ úředně ověřeného podpisu v elektronické podobě

Existence alternativ úředně ověřeného podpisu v elektronické podobě

Z kontrolní činnosti Oddělení veřejných dražeb vyplynula potřeba zodpovězení otázek týkajících se existence alternativy úředně ověřeného podpisu v elektronické podobě. Níže zveřejňujeme stanovisko Odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra týkající se elektronického podepisování dle zák. č. 26/2000 Sb.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena