Ministerstvo > Úřad > Výsledky kontrol

Výsledky kontrol

Na základě ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, které ukládá povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol, zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj souhrnné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol akcí a projektů realizovaných v rámci národních programů, kontrol projektů financovaných z prostředků evropských fondů, veřejnosprávních kontrol rezortních organizací a ostatních kontrol, zajišťovaných odbornými útvary ministerstva.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena