Ministerstvo > Úřad > Protikorupční aktivity > Etický kodex a pravidla etického chování

Etický kodex a pravidla etického chování

Jedním z předpokladů úspěšného boje s korupcí ve správních úřadech je důsledné dodržování, prosazování a rozvíjení profesní etiky zaměstnanců těchto úřadů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena