Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 8. Ostatní stanoviska a metodiky > Žádost o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání

Žádost o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání

Předmětem metodického pokynu, který zpracoval odbor územního plánování MMR, jsou náležitosti žádosti, kterou předkládají žadatelé o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání podle § 195 stavebního zákona.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena