Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4

Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo návrh Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, po Aktualizaci č. 4 (dále též „Zpráva“) na základě § 35 stavebního zákona [zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů] a v souladu s usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618. Termín pro předložení této Zprávy vládě byl do 30. června 2023. Vládou ČR byla projednána a vzata na vědomí Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, po Aktualizaci č. 4 dne 19. července 2023 UV č. 552/2023. Výsledné znění Zprávy projednané vládou ČR vč. příloh viz níže zveřejněné materiály. V průběhu pořizování Zprávy Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh Zprávy na svých internetových stránkách a bylo možné k němu podávat v termínu do 31. března 2023 písemné připomínky ze strany obcí a veřejnosti na základě § 35 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena