Koncepce rozvoje venkova

Koncepce rozvoje venkova (KRV) nastavuje jednotné národní pojetí rozvoje venkovských oblastí ČR a je základním koncepčním materiálem pro strategické řízení rozvoje venkova ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Pro dosažení účinné podpory regionálního rozvoje bylo potřeba definovat jednoznačné strategické směřování podpory rozvoje venkova tak, aby nebyla bez jasné vize a cílů. KRV odstraňuje deficit v strategickém a systémovém přístupu k rozvoji venkova a jasně určuje, jakým směrem se má rozvoj českého venkova ubírat.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena