Ministerstvo > Regionální politika > Regionální politika a udržitelný rozvoj > Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007-2013

Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007-2013

Strategie regionálního rozvoje České republiky (dále jen "SRR ČR") se pořizuje jako základní dokument politiky regionálního rozvoje podle § 5 zákona č. 248/2000 Sb.,o podpoře regionálního rozvoje. Prvním koncepčním materiálem na úseku regionální politiky byla Strategie regionálního rozvoje ČR přijatá vládou v roce 2000 usnesením č. 682 ze dne 12. července 2000 o Strategii regionálního rozvoje České republiky. Tato Strategie regionálního rozvoje vytvořila základní rámec pro formování regionální politiky České republiky komplementární s regionální politikou Evropské unie.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena