Ministerstvo > Cestovní ruch > Archiv > Kontakty a odkazy

Kontakty a odkazy

V rubrice naleznete přehled věcně příslušných odborů ministerstva pro problematiku cestovního ruchu spolu s uvedením jejich kompetencí a nejdůležitějších kontaktních údajů. Rubrika dále nabízí nejdůležitější domácí i zahraniční webové odkazy související s problematikou cestovního ruchu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena