Ministerstvo > Cestovní ruch > Archiv > Garanční fond cestovních kanceláří

Garanční fond cestovních kanceláří

Dne 1. 7. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým byl změněn zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem č. 111/2018 Sb. byl zřízen garanční fond cestovních kanceláří (dále jen „garanční fond“).

Přihlaste se k aktualizacím

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena